Perla 01 - revitalizace brownfieldu
     vyhlašovatel: město Ústí nad Orlicí
     místo: Ústí nad Orlicí
     autor: Jan Albrecht, Renata Slámková
     stav: soutěž 2010